IMM-urile și tinerii intreprinzatori pot accesa noi surse de finanțare

IMM-urile și tinerii intreprinzatori pot accesa noi surse de finanțare

Guvernul a aprobat recent memorandumul privind sustinerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de incurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, primele din cele zece programe naționale adresate antreprenorilor in anul 2016.

 

Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale pana in anul 2020 cu finantare de la bugetul de stat, iar selectia beneficiarilor se face prin inscriere anuala, in limita bugetului alocat fiecarui program, prin legea bugetului de stat.

"Noutatea fata de anii anteriori adusa implementarii acestor programe finantate de la bugetul de stat, in vederea sprijinirii infiintarii și dezvoltarii sectorului IMM in Romania, este de natura sa simplifice accesul la finantare al intreprinzatorilor, oferindu-le acestora, pe langa posibilitatea completarii online a planurilor de afaceri sau de investitii, evaluarea electronica și in timp real, caracteristici comune cu anii anteriori și posibilitatea de a urca in aplicatia informatica de inscriere toata documentatia administrativa de care functionarii publici au nevoie la verificarea veridicitatii informatiilor. in alti ani aceste documentatii se depuneau la Oficiile teritoriale pentru IMM și Cooperatie in format fizic", a afrmat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Claudiu Vrinceanu.

Schemele de minimis initiate de Ministerul Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperatie sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe urmatorii ani.

Acestea sunt:

1. "Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor și serviciilor de piata" - in 2016 acest program are un buget alocat de 21,049 milioane de lei. Se estimeaza ca 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al carui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale și societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice și tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea și mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor și securitatii alimentare. Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

 

2. "Programul pentru stimularea infiintarii și dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri" - in 2016 are un buget alocat de 22,7 milioane de lei, estimandu-se minimum 501 beneficiari. Obiectiv programului este sa contribuie la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea și gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor, stimularea și sprijinirea demararii și dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare. Schema de finantare: - alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;

3. "Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici și mijlocii" - in 2016 are un bugetul de 500.000 de lei, preconizandu-se minimum 10 beneficiari. Obiectivul programului este sa stimuleze și sa sprijine demararea și dezvoltarea structurilor economice private infiintate de catre femei, prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare și facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare. Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.

4. "Programul pentru organizarea Targurilor IMM-urilor" - in 2016 are un buget de 3 milioane de lei, estimandu-se un numar de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program. Obiectiv programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor și ocuparii fortei de munca in domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potentialii intreprinzatori/intreprinderi mici și mijlocii (IMM) și agentii economici/institutiile publice sau private care ofera servicii pentru sectorul IMM in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes și imbunatatirii performantelor economice și tehnice ale IMM, stimularea și sustinerea IMM inovative, promovarea produselor și serviciilor romanesti. Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participarii la targ.

Ajutorul de minimis se acorda sub forma unor alocatii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri și aprobate in cadrul etapei de verificare și certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor, iar prin programele destinate tirgurilor se acorda ajutor de minimis constand in rambursarea cheltuielilor cu transportul și cazarea participantilor.Ca efecte ale implementarii schemelor de minimis pentru infiintarea și dezvoltarea IMM-urilor se preconizeaza cresterea numarului IMM-urilor nou infiintate și cresterea numarului locurilor de munca nou create și mentinute cel putin pana in 2019.

Actul normativ prin care vor fi promovate la nivel national schemele de ajutor de minimis este ordinul ministrului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Schemele de ajutor de minimis instituite de MECRMA respecta in totalitate regulile pe plan national și european in materie de ajutor de minimis.