TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT -TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE-

TRIBUNALUL

PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

-TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE-

 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, privată, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură civilă.

Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, printr-o festivitate la care au participat în număr mare factori de decizie locali, reprezentanți ai

instanțelor judecătorești, exponenți ai unor profesii juridice (avocați, executor judecătorești, consilieri juridici, practicieni în insolvență), experți din diferite domenii de activitate, cadastriști, angajați ai finanțelor publice, mediatori și arbitri.

Instituția își desfășoară activitatea în temeiul Codului de procedură civilă, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulilor de procedura ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Acesta este abilitat să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane juridice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea sa fi încheiat în prealabil o convenţie arbitrală scrisă. Competenţa teritorială a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este nelimitată, pot fi supuse arbitrajului atât litigii naționale, cât și internaționale. Cât privește competența material, tribunalul este abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Cauzele deduse spre soluționare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt judecate de arbitrii profesioniști, care au dobândit acestă calitate printr-un examen de verificare a cunoștințelor. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor. Periodic arbitrii participă la activități de pregătire profesională continuă.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

Pentru a fi eligibil față de înstanța statală de judecată, tribunalul prin regulile sale de procedura a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. Totodată părțile beneficiază de egalitate  de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.

De la înființare și până în prezent, activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat a înregistrat o evoluție ascendentă, printre realizări numărându-se:

 • elaborarea unor reguli și proceduri clare, concise și riguroase de natură a asigura o judecată corectă și imparțială;
 • finalizarea cazurilor deduse spre soluționare cu hotărâri arbitrale care nu au fost contestate;
 • organizarea a opt evenimente, care au fost apreciate atât de specialiștii din domeniul juridic, cât și de societatea civilă;      
 • încheierea de parteneriate și protocoale de colaborare cu instituții și confederații patronale și sindicale importante;
 • participarea în calitate de parteneri media la evenimente organizate de alte profesii liberale;
 • avizarea standardului ocupațional pentru profesia de arbitru.
 • formarea unei echipe  performante  ( 75 de arbitri, dintre care 59 activi;
 • promovarea constant a imaginii tribunalului în presa scrisă și audio-vizuală.
 • achiziționarea unui sediu propriu în Târgoviște și înființarea a trei puncte de lucru: în București, Prahova și Argeș.

În perioada următoare Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are ca obiective:

 • promovarea unei inițiative legislative privind modificarea unor articole din Codul de Procedură Civilă, în vederea lărgirii ariei litigiilor care pot fi soluționate pe calea arbitrajului;
 • elaborarea Statutului arbitrului profesionist;
 • întocmirea unui proiect de lege specială privind organizarea arbitrajului instituționalizat;
 • continuarea procesului de încheiere a unur protocoale și parteneriate cu instituții ale statului român, confederații patronale și sindicale;
 • colaborarea cu prestigioase instituții de învățământ superior din țară în vederea realizării pregătirii profesionale a arbitrilor;
 • mărirea efectivelor tribunalului;
 •  organizarea unei conferințe naționale.

 

PREȘEDINTELE

TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

 

ARBITRU

RODICA VLAICU

 

 

Description: C:\Users\Rodica\Desktop\poze evenim\12571182_926074080794911_1382869232_n.jpg