Autoritatile Publice Locale (APL) pot obține fonduri nerambursabile prin mai multe Programe cu finanțare, nerambursabilă, europeană.

             

                    PROPUNEREA PATRONATULUI ROMAN

             Autoritatile Publice Locale (APL) pot obține fonduri nerambursabile  prin mai multe Programe cu finanțare, nerambursabilă, europeană.

       Astfel, în mediul rural, APL-urile pot obține fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  2014 – 2020 în cadrul submăsurilor 7.2 „Investiții în infrastructura de baza” și  7.6 „Protejarea patrimoniului cultural”.

În cadrul acestora, se pot dezvolta proiecte pentru:

 • Infrastructura rutiera de interes localși  infrastructura de apă /apă uzată;
 • Infrastructura educaționalași  sociala;
 • Investiții care asigură protejarea prin intreținere, restaurare și  modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezaminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale - cămine culturale.

Fondurile sunt gestionate de Ministerul Agriculturii și  Dezvoltarii Rurale prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

     De asemenea,mediul urban, APL-urile pot obține fonduri prin:

 Programul Operational Regional 2014 – 2020prin intermediul a 5 Axe prioritare:

 • Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere-  reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și  dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și  a antreprenoriatului;
 • Axa prioritară 2 „Imbunatatirea infrastructurii regionale și  locale de transport” – reabilitareași  modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precumși  constructia /reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judeteanși  /sau urban;
 • Axa prioritară 3 „Imbunătățirea infrastructurii sociale” –  reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate; reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și  echiparea infrastructurii serviciilor sociale; imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta; reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea și  echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și  a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
 • Axa prioritară 4  Sprijinirea mediului de afaceri regional și  local – crearea și  dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanță regionala și  locală, reabilitarea siturilor industriale și  sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionaleși  locale;
 • Axa prioritară 5  „Dezvoltarea durabilă și  promovarea turismului” – restaurarea și  valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și  crearea/modernizarea infrastructurilor conexe; crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism în vederea valorificării resurselor naturale și  creșterii calității serviciilor turistice; promovarea potențialului turistic și  crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. 

Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2014 – 2020 oferă fonduri pentru:

 • extinderea capacității de producție

 • modernizarea întreprinderii;

 • sprijin financiar pentru accesul instituțiilor publice și  IMM-urilor la internet și  servicii conexe, precum și  pentru achizitionarea de hardware și  software;

 • extinderea și  modernizarea rețelelor de transport, distribuție și  furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și  petrolului, în scopul reducerii pierderilor

Fondurile sunt gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale și  Turismului prin Agentia de Dezvoltare Regională