Dialog Social cu ministrele

TABEL NOMINAL CU REPREZENTANŢII PATRONATULUI ROMÂN

ÎN COMISIILE DE DIALOG SOCIAL PE MINISTERE

 

Decembrie 2014

 

Nr.crt. Comisii de Dialog Social MINISTER Numele si Prenumele reprezentantilor Functie in PR Date de contact
1. Ministerul Muncii,Familiei,Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice 1. Carmen DUMITRIU Vicepreşedinte Dep. Afaceri Europene M: 0766.433.588
me2ricardo@yahoo.com
2.Laurentiu BOGATU Vicepreşedinte CD M : 0722.344.156
F :0314379962
laurentiu.bogatu@yahoo.com
3. Cornel IONASCU Vicepreşedinte CD M: 0722.553.300
T/F: 021.315.60.67
cornelionascu@yahoo.com
2. Ministerul
Afacerilor
Interne

 

1. Adrian BACIU Vicepreşedinte
CD

 

M: 0732.101.102;
adrian.baciu@patronatulroman.ro
a.baciu@apcs.ro
2. Ion DASCALU Vicepreşedinte CD M: 0742.188.638;
0727.037.720

 

patronatulroman.fnt@gmail.com

3. Ministerul Finanţelor
Publice

 

1. CORNEL TEAHA Vicepreşedinte
CD

 

M: 0740.010.378;
0722.715.116;

teo@teaha.ro
2. CARMEN BIRAU Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0723.671.815

 

carmen.birau@glencore.com

4. Ministerul Justiţiei

 

1. Cornel IONAŞCU Vicepreşedinte
CD

 

M: 0722.553.300;
cornelionascu@yahoo.com
2. DANA STOIAN Vicepreşedinte
PR şi CD

 

M : 0788.406.232
T : 021.320.00.90
F: 021.326.54.64

 

dana.stoian@yahoo.com

5. Ministerul Apărării
Naţionale

 

1. Adrian BACIU Vicepreşedinte
CD

 

M: 0732.101.102;
adrian.baciu@patronatulroman.ro
a.baciu@apcs.ro
6. Ministerul Mediului
şi
Schimbarilor Climatice

 

1. Carmen DUMITRIU Vicepreşedinte
Dep. Afaceri Europene

 

M : 0748.042.246 ; 0755.500.717
me2ricardo@yahoo.com
2. Laurentiu BOGATU CD Vicepreşedinte M: 0722.344.156
F: 0314379962

 

 

laurentiu.bogatu@yahoo.com

7. Ministerul Economiei

 

1. Laurentiu BOGATU CD Vicepreşedinte M: 0722.344.156
F: 0314379962

 

 

laurentiu.bogatu@yahoo.com

2. Carmen DUMITRIU Vicepreşedinte
Dep. Afaceri Europene

 

M : 0748.042.246 ; 0755.500.717
me2ricardo@yahoo.com
8. Directia Implementare Programe
pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii

 

1.Laurentiu BOGATU Vicepreşedinte CD M : 0722.344.156
F :0314379962
laurentiu.bogatu@yahoo.com
2. Carmen DUMITRIU Afaceri Europene M: 0766.433.588
me2ricardo@yahoo.com
3. COPACINSCHI OVIDIU Vicepreşedinte CD M: 0744.236.641;

T/F: 0235.321.751;

companiaemo@yahoo.com
contact@emogroup.ro
9. Ministerul Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale

 

1. Claudiu FRANC Vicepreşedinte CD M: 0744.706.714

 

claudiu.franc@gmail.com

2. Radu MOLDOVAN Consilier Președinte M: 0724.058.123
10. Ministerul
Transporturilor

 

1. Ilie COBRESCU Vicepreşedinte
PR şi CD

 

M: 0743.334.220; 0734.002.000
fnptrr@yahoo.com
iliecobrescu@gmail.com
anamaria_ioana@yahoo.com
2. VICTOR BALAȘ Consilier Președinte M: 0721.325.520
victor@xmeditor.ro
3. DAN CAMPEAN Consilier Președinte M: 0722.555.445, 0722.628.687
dan@adpar.ro
11. Ministerul Educaţiei Nationale 1. Lidia SECELEANU Vicepreşedinte
CD
M : 0722.327.500 ;
T : 021. 3127.172 ;

 

 

bnpnemesis@yahoo.co.uk

2. Ilie ŞIMON Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0744.535.333;
iliesmn@gmail.com
12. Ministerul Sănătăţii 1.Damian FOTACHE Vicepreşedinte
CD
M: 0729.290.513; 0722.506.782;

 

 

dfotache@gmail.com

2.Robert ȘERBAN Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0723.118.801; 0744.315.302
office@gralmedical.ro
13. Ministerul Sănătăţii 1. Marian WAGNER Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0741.119.966;
T/F:021.256.80.52/53;

 

 

marian.wagner@icomm.ro

2. TOMA KRASOVSKI Consilier al
Preşedintelui PR
M: 0764.010.101
toma.k@krom.ro
14. Ministerul Afacerilor Externe 1. Sorin NAGHIU PRIM-VICEPRESEDINTE CPR M: 0728.941.505

 

naghiu_sorin@yahoo.com

2.Gheorghe TESELEANU

 

CONSILIER RELATII EXTERNE M: 0723.688.732
T/F: 021.211.07.70

gheorghe_teseleanu@yahoo.com
office@topcenter.ro
15. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2. Carmen DUMITRIU Dep. Afaceri Europene

 

M : 0748.042.246 ; 0755.500.717
me2ricardo@yahoo.com
1. Laurentiu BOGATU Consilier al Preşedintelui M: 0722.344.156
F: 0314379962

 

 

laurentiu.bogatu@yahoo.com

16. Autoritatea pentru
Administrarea
Activelor Statului
1. Mihalache ZAINEA Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0745.389.542

zaineam@frans.ro

2.Gheorghe TEŞELEANU Vicepreşedinte CD M : 0723.688.732;
T/F: 021.2110.770;

 

gheorghe_teseleanu@yahoo.com
office@topcenter.ro

17. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 1.Adrian BACIU Vicepreşedinte
CD

 

M: 0732.101.102;

adrian.baciu@patronatulroman.ro
a.baciu@apcs.ro
18. Ministerul Fondurilor Europene 1. Carmen DUMITRIU Dep. Afaceri Europene

 

M: 0748.042.246 ; 0755.500.717

me2ricardo@yahoo.com
2. Ovidiu DUMITRESCU Consilier al
Preşedintelui PR

 

M: 0744.614.561
ovidiu_pont@yahoo.com
19. Inspectoratul Teritorial de Muncă BUCUREŞTI 1.Serenela MOLDOVEANU ConsilierI aI
Preşedintelui PR

 

M: 0720.875.108, 0754.411.929

serenela.moldoveanu@yahoo.com
2. VICTOR BALAS Vicepresedinte C.D M: 0721.325.520
victor@xmeditor.ro
20. Prefectura
SI PRIMARIA
Municipiului Bucuresti

 

1. Sorin NAGHIU PRIM-VICEPRESEDINTE CPR

 

M: 0728.941.505

naghiu_sorin@yahoo.com
2. CARMEN DUMITRIU Afaceri Europene M : 0748.042.246 ; 0755.500.717
me2ricardo@yahoo.com