PROGRAME

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat la  20 aprilie 2016, trei Ghiduri ale solicitantilor aferente Programului Operational Capital Uman, mai precis:

   ·  Ghidul Solicitantului - Conditii Generale, “Orientari privind oportunitatile de finantare în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”;

   · Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

   · Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) în comunitatile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU).

Apelul este de tip competitiv. Ghidurile specifice lansate acopera un buget de 350 milioane euro, pentru comunitatile marginalizate, având la baza o abordare integrata fundamentata pe nevoile specifice locale. Programul este destinat mediului rural cat si celui urban.

Vor putea sa depuna proiecte (in calitate de beneficiari) autoritatile publice locale, organizatii non-guvernamentale si societati comerciale.

Autoritatile doresc ca cele 350 milioane de euro sa fie distribuite catre comunitati pe întreg teritoriul tarii.

In cazul masurii “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome” apelul de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate în care exista cel putin 10% populatie apartinând minoritatii rome, localizate în orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).

 

Pentru masura “Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360°) în comunitatile marginalizate” apelul de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).

Definirea zonelor marginalizate se face in functie de anumiti indicatori cheie si praguri minimale, precum:

·   Proportia persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)

·  Proportia persoanelor cu dizabilitati, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activitatile zilnice

·   Proportia copiilor si tinerilor (0-17 ani) din populatia totala

·  Proporria persoanelor de 16-64 ani care nu sunt încadrate pe piata formala a muncii (salariati cu contract de munca sau lucreaza oficial pe cont propriu, cu sau fara angajari - patron sau administrator de firma, PFA, AF, întreprindere individuala, liber profesionist)  si nici nu urmeaza o forma de învatamânt

·   Proportia locuintelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe persoana)

·   Nesiguranta locativa: proportia gospodariilor ce nu detin locuinta în proprietate personala

Persoanele care apartin unor comunitati marginalizate vor fi sprijinite de Guvern pentru obtinerea de locuri de munca, deschiderea unei afaceri, reabilitarea locuintelor si a zonelor de locuit, si rezolvarea problemelor juridice, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Aura Raducu.

Valoarea maxima a proiectelor poate fi de 5.000.000 Euro.