OFERTA Servicii de consultanta si reprezentare juridica pemtru membri CPR

ACORDAREA SERVICIILOR JURIDICE PENTRU MEMBRI PATRONATULUI ROMAN ATAT DIN BUCURESTI CAT SI DIN TERITORIU

In derularea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica a Patronatului Roman precum si a membrilor sai, pentru demararea sau continuarea in termene rezonabile a demersurilor juridice incepute de dvs pentru asistenta juridica  si reprezentare in fata oricaror entitati si in  eventualele litigii  ale membrilor Patronatului Roman din  Bucuresti si din teritoriu , va propunem colaborarea cu subscrisul  in vederea indeplinirii scopului propus.

Oferta noastra de servicii juridice pentru acest proiect reprezinta posibilitatea subscrisului de a acorda asistenta si reprezentare juridica, deplasarea in teritoriu si efectuarea tuturor demersurilor necesare si suficiente pentru realizarea obiectivelor patronatului cat si pentru asigurarea de asistenta juridica calificata membrilor sai.

Din punct de vedere profesional va informam ca subscrisul va coordona activitatea unui grup de avocati si va avea sprijinul avocatilor din teritoriu cu care avem o colaborare permanenta in majoritatea judetelor importante ale tarii.

Echipele din Bucuresti si teritoriu vor fi coordonate de Avocat Peta Florina care va mentine o legatura nemijlocita cu persoana imputernicita de dvs. in vederea rezolvarii si lamuririi tuturor aspectelor ce se ivesc in derularea acestui proiect, dvs. fiind informati in timp util cu privire la derularea si stadiul activitatii juridice.

          Asistenta juridica si consultanta in ceea ce priveste desfasurarea activitatii clientului ;

- Acordarea de consultatii cu caracter juridic in toate domeniile dreptului ;

- Redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea proiectului ;

- Asistenta, consultanta si reprezentarea juridica a Patronatului Roman si a membrilor sai ;

- Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ;

- Verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre verificare;

- Asigurarea  activitatii de consiliere juridica in cadrul proiectului, in conformitate cu reglementarile legale in materie;

- Asigurea suportului juridic pentru toate activitatile specifice proiectului ;

- Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic elaborate pe parcursul implementarii proiectului in care este parte Patronatul Roman

- Asigurarea consultantei pentru interpretarea legislatiei nationale sau europene aplicabile implementarii proiectului, inclusiv cea specifica achizitiilor publice si derularii proiectelor cu finantare europeana

- Identificarea problemelor cu incidenta juridica care pot aparea in cazurile si spetele cu care suntem sesizati

- Participarea la sedintele echipei manageriale, formuland opinii si exprimand puncte de vedere intemeiate pe legislatia in vigoare;

- Verificarea legalitatii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a contractelor incheiate in vederea exercitarii activitatilor specifice Patronatului Roman si membrilor sai atat din Bucuresti cat si din teritoriu;

- Asistarea clientilor nostri la negocierea, redactarea clauzelor si semnarea contractelor specifice activitatii clientului.

- Redactarea, semnarea actelor procedurale si reprezentarea Patronatului Roman in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si sau instantelor arbitrale avand ca obiect litigii nascute din activitatea patronatelor precum si  in litigiile membrilor sai atat din Bucuresti cat si din teritoriu.

- Exercitarea in termenele legale a cailor de atac pentru apararea si promovarea intereselor patronatului si membrilor sai in solutionarea litigiilor nascute in legatura cu activitatile sale specifice;

- Asigura reprezentarea juridica la cererea patronatului, in cadrul si in legatura cu activitatile sale comerciale sau de orice alta natura, constand in reprezentarea sa in fata autoritatilor publice centrale si locale si a altor persoane de drept public sau privat, inclusiv asistarea si reprezentarea clientului în faţa instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în litigiile existente

 

Consultanta, asistare si reprezentare in orice fel de operatiuni la Oficiul Registrului Comertului si anume:

infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii; modificari acte constitutive;

majorari/reduceri de capital social; cesiuni parti sociale, intrari/retrageri asociati;

numiri de administratori/cenzori; infiintari/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale; modificari de sedii, prelungire contracte sedii; modificare de denumire societate; autorizari de functionare; completare obiecte de activitate;

modificari date de identificare asociati;

Ne exprimam speranta ca prezenta oferta ilustreaza faptul ca avem capacitatea necesara pentru a va pune la dispozitie serviciul juridic de care aveti nevoie, precum si intreaga disponibilitate de a-l oferi la cele mai inalte standarde de performanta.

 DOMENII DE ACTIVITATE SI SERVICII JURIDICE

Subscrisul cabinet de avocatura impreuna cu avocatii colaboratori din teritoriu isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii:

1. Societati comerciale

In acest domeniu de acivitate societatea noastra ofera consultanta juridica clientilor, redacteaza acte constitutive ale societatilor comerciale, hotarari ale Adunarii Generale, acte aditionale, reprezentarea si intocmirea documentelor necesare privind inregistrarea unor mentiuni la Registrul Comertului. Asistenta si reprezentarea societatilor comerciale in fata instantelor de judecata pentru apararea intereselor acesteia, asistenta si reprezentarea in cadrul procedurii insolventei si a falimentului, inclusiv in faza reorganizarii societatilor.

2. Relatii de munca

Societatea noastra asigura consultanta juridica in toate problemele legate de dreptul muncii; redacteaza contracte colective si individuale de munca, redacteaza opinii legate de orice problema de dreptul muncii; asistarea si reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata in vederea solutionarii litigiilor de munca.

3. Proprietati imobiliare

In acest domeniu de activitate, societatea noastra este specializata in revendicarea imobilelor nationalizate, asigura redactarea de acte juridice; asistenta si reprezentarea in fata instantelor de judecata in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor si imobilelor, asistenta si reprezentarea in fata autoritatilor publice competente pentru obtinerea actelor de proprietate, a situatiei juridice a terenurilor, a certificatelor si autorizatiilor necesare construirii imobilelor; indeplinirea procedurii necesare intabularii titlurilor de proprietate.

4. Transporturi

Societatea ofera consultanta juridica in legatura cu orice aspecte legate de transporturi, respectiv acorda consultanta in cazul negocierilor, redacteaza  contractele de transport, reprezinta societatea in fata autoritatilor competente si in fata instantelor de judecata pentru rezolvarea unor litigii privind dreptul transporturilor, precum si in fata curtilor de arbitraj. Suntem specializati pe asigurari de aviatie si avem o bogata experienta in litigiile izvorate din incidente sau accidente aviatice interne su internationale reglementate de Conventia de la Montreal.

5. Proprietate intelectuala si drepturi de autor

In cadrul acestui domeniu, avocatii nostri asigura consultanta in problemele legate de inregistrarea unor marci, brevete de inventie, drepturi de autor, indicatii geografice, respectiv in orice probleme legate de drepturile de proprietate intelectuala; asistarea si reprezentarea atat in fata Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru inregistrarea unor marci, brevete de inventie, drepturi de autor, indicatii geografice, cat si in fata instantelor de judecata pentru solutionarea contestatiilor.

6. Autoritati Publice

In acest domeniu de activitate avocatii nostri acorda consultanta in problemele de drept public si asigura reprezentarea clientilor in fata autoritatilor publice si instantelor de contencios administrativ.

7. Infiintarea de asociatii si fundatii

In cadrul acestui domeniu, avocatii nostri asigura consultanta in problemele legate de infiintarea, reglementarea activitatii acestor entitati si efectuarea de orice acte aditionale.

8. Litigii de orice natura ( comerciale , civile, contencios administrativ, etc. )

In rezolvarea litigiilor de orice natura, societatea noastra redacteaza actiuni in justitie, apeluri, recursuri, contestatii in anulare, asigura asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata, in fata curtilor de arbitraj, acorda asistenta juridica in cadrul procedurii executarii silite, in recuperarea creantelor de la diferiti debitori, participa la orice negocieri pentru solutionarea litigiilor pe cale amiabila.

Cu titlu de exemplu va prezentam o parte din clientii nostri cu care avem o buna colaborare : OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A, ADMINISTRAŢIA ROMÂNA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN – ROMATSA RA, GATES AND PARTNERS LONDON ltd, POSTA ROMANA , EDITURA IDEEA EUROPEANA, SC SOCOR SA, SC PRESTO CONSTRUCT SA,  BRITISH AIRWAYS, SERBAN DIMITRIE STURDZA, FAM. CANTACUZINO, etc.

Oferta finaciara

Va informam, in ceea ce priveste oferta financiara, ca in decursul activitatii am aplicat onorarii diferentiate, in functie de specificul si cerintele fiecarui client.

Fata de specificul activitatii Patronatului Roman, a carei buna desfasurare necesita servicii de consultanta juridica din partea unor avocati, va propunem ca, pentru activitatea de consultanta si asistenta juridica oferita dvs., sa stabilim un sistem de facturare in functie de problemele si timpul alocat de avocatii nostri.

In situatia in care Patronatul Romann va oferi spre rezolvare proiecte de o mare importanta, care include si reprezentarea intereselor in rezolvarea unor litigii, va propunem aplicarea unui sistem de facturare in functie de complexitatea proiectului sau litigiului respectiv , in acest din urma caz fiind agreat si un onorariu de succes, datorat in cazul unei solutionari judecatoresti favorabile clientului.

Pentru serviciile juridice acordate membrilor Patronatului Roman  din Bucuresti si din teritoriu  acordam   un discount de 20%.

Avand in vedere intentia noastra declarata de a pune bazele unei colaborari fructuoase intre Patronatul Roman si noi , ne exprimam deplina noastra disponibilitate de a identifica un cadru deopotriva benefic atat  pentru noi  cat si pentru dumneavoastra , care sa raspunda cu succes cerintelor Patronatului Roman si membrilor sai  atat din Bucuresti cat  si din teritoriu.

 AVOCAT COORDONATOR  -  FLORINA PETA